Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové informace, které se dají uložit na počítači klienta. Z bezpečnostních důvodů je ukládání všech souborů na klientovi zakázáno, cookies jsou jedinou omezenou výjimkou. Ukládají se někam do cache (nejčastěji do dočasných souborů), lze se na ně podívat přes možnosti prohlížeče. Lze je vypnout (zakázat ukládání) a smazat.

Ukládat a číst cookies umějí skripty klientské (např. JavaScript) i serverové (např. PHP). Každé cookie má název a hodnotu (např. navstevy=4) plus informaci o vypršení (datum a čas ve fomrátu GMT, kdy cookie zmizí) a rozsah platnosti (odkud se dá číst).

Pokud se nenastaví jinak, může skript cookies číst jen z té stránky, na které bylo uloženo. Při ukládání se může nastavit path a domain, potom půjde číst i ze stránek zadané cesty a domény. Jestliže se ale nastaví domain jiné, než jaká je aktuální doména (druhého řádu), nebude to fungovat.

V případě, že by se cookie snažil nastavovat jiný objekt ve stránce (např. obrázek), který se ale do stránky načítá z jiné domény, jde o tak zvanou cookie třetí strany (third part cookie). Na některých prohlížečích je ukládání takových cookies omezeno nebo zakázáno - záleží to na nastavení prohlížeče a na tom, zda server má P3P soubor.

Co jsou cookies třetích stran?

Směrnice EU nařizuje provozovatelům webových stránek, aby informovali své návštěvníky o používání tzv. cookies třetích stran. Jedná se o soubory, jimiž si třetí strany mohou ukládat své znalosti o návštěvnících stránek a využívat je pro různé měřící či reklamní účely. V našem připadě je to Facebook a YouTube.

Jak odmítnout cookies třetích stran?

Nesouhlasíte-li s užitím cookies třetích stran, můžete si je vypnout v prohlížeči, obvykle v nastavení soukromí nebo bezpečnosti.