Pravidla hry

Hra probíhá v prostoru určeném pro bezpečný a ničím nerušený boj, který je převážně viditelně ohraničen. Základní hra má dvě mužstva po minimálně čtyřech dobrovolnících s paintballovými zbraněmi, ochranými maskami s páskou červené či bílé barvy na rukávech, pro přehled, kdo s kým hraje. Oba týmy mají vlajku určité barvy, kterou umístí kdekoliv v bojovém prostoru a zaujmou nejvýhodnější pozici pro její obranu a zároveň na útok.

Začátek je ohlášen zvukovým signálem, účelem hry je samozřejmě vyřadit co nejvíce protihráčů v co nejkratší době s cílem dosáhnout vlajkové stanoviště protivníka, zmocnit se vlajky a popřípadě se s ní vrátit na své stanoviště s co možná nejmenším počtem zasažených spoluhráčů. Pokud je hráč nesoucí ukořistěnou vlajku cestou na své vlajkové stanoviště zasažen, musí ji zanechat na místě a opustit hru.

Každý zasažený hráč neprodleně zvedne ruku se zbraní nad hlavu a vykřikne:“AUT!“ - tím dává všem vědět, že je vyřazen ze hry a co nejdříve opustí bojovou zónu do neutrálního stanoviště. Pokud se takto neohlásí, vystavuje se riziku, že bude“zasypán“ sprškou střel od protivníka, který je v domnění, že ho nezasáhl… a občas schůzka několika kuliček na těle a na stejném místě někoho může bolet...

Značkovací kuličky jsou křehké s tekutým rostlinným omývatelným barvivem, které je bez zápachu a při styku s pokožkou nevyvolává alergické reakce a je lehce omyvatelné. V ojedinělých případech se nemusí na zasaženém hráči kulička rozbít a označit ho barvou, ale odrazí se, což se stává zejména při střelbě z velké dálky. Tento zásah je neplatný, neboť jej nelze jednoznačně dokázat, takže všeobecně platí, že pro vyřazení hráče postačí jeden zásah do kterékoliv části těla či oděvu i zbraně a postroje pokud se kulička rozbije. Jakmile "má barvu" je vyřazen.

Časové rozmezí jedné hry je po dohodě přibližně 20-40 minut, boj je tím rychlejší a pestřejší, podvědomě stimuluje k většímu a rychlejšímu výkonu a podněcuje k rychlé akci, kdy je potřeba zvítězit do stanoveného limitu. Mimoto první vyřazení hráči nečekají na další hru příliš dlouho, po ukončení se na shromažďovacím stanovišti vyhodnotí průběh boje, přehodnotí taktika popřípadě zvolí jiný styl (dobývání,boj o kapitána,boj o vozidlo… atd) a po doplnění munice, otření zásahů se pokračuje v dalším několik desítek minut trvajícím boji.

Pokud se hraje např.v sobotu od 10:00 hod do 18:00 hod, je možné stihnout 16-20 her včetně přibližně 10-15 minutových přestávek. Většinou se hra ukončí dříve - ještě před daným limitem týmem, který “ukořistil“ nepřátelskou vlajku.

Čas začátku či konce není pevně stanoven, vždy je možné se domluvit na jakékoliv hodině, prakticky se doporučuje začátek mezi 10-13 hodinou protože se občas v zápalu boje z hráče paintballu stává myslivec (když nechce skončit a pak zjistí, že střílí srnky ve tmě…) Taktiku a postup během boje může z týmu řídit kdokoliv, kdo se cítí vést tým k vítězství, nebo porážce.

Nejednou jakési narychlo zřízené vrchní velení z již ostřílených hráčů skončilo hromadnou popravou celého týmu při jednosměrném útoku typu „Stalingrad“ na obranné pozice protivníka. Častým a zcela vyhovujícím je pro tým sestavený z lidí kteří se neznají také volný a neřízený boj, kdy na sebe členové týmu v určité formaci vidí a hlásí případné pozice spatřených protihráčů a postupují vpřed podle svého uvážení, nebo vytvoří menší skupiny pro obranu vlajky a útok ze všech možných směrů.  Mimo tohoto boje o vlajku existuje nepřeberné množství variant, typů a modifikací her, některé jsou uvedeny v odkazu:“možnosti hry“.

Co je povoleno a zakázáno

Zákaz:

 1. Úmyslné nepřiznání zásahu
 2. Napovídání spoluhráčům při hře, pokud jste již vyřazeni
 3. Hraní bez masky a ochranných brýlí
 4. Pozastavení hry z jakéhokoliv zanedbatelného důvodu (zvoní mobil, WC)
 5. Pití alkoholických nápojů během boje
 6. Používání dopravní vojenské pásové a letecké techniky
 7. Použití psů jako prostředek pro likvidaci protihráčů
 8. Sex s protivníky během boje
 9. Střelba ostrými náboji
 10. Použití konvenčních a chemických jaderných zbraní a zbraní hromadného ničení, vyjma paintballových petard krátkého doletu

Povoleno je:

 1. Používaní vlastních vysílaček, na povolené frekvenci
 2. Jakékoliv oblečení, maskáče či výstroj
 3. Zábavná pyrotechnika pro zvukový efekt včetně paintballových granátů a dýmovniček je povoleno použít pouze za souhlasu všech hráčů a pořadatele
 4. Kupovat jakékoliv množství značkovacích kuliček :-)

Jakékoliv jiné změny či použití čehokoliv při hře se musí na místě předem odsouhlasit se všemi účastníky